קורס אבחון דרך הלשון

3,200.00 1,320.00

ספר יצירה קובע: “עשרים ושתים אותיות יסוד, שלוש אמות, שבע כפולות ושנים עשר פשוטות.
כולן חקוקות בקול, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמשה מקומות. אותיות אחהע, גיכק, דטלנת, זסצרש, בומף.

קשורות בלשון כשלהבת קשורה בגחלת.

אחה”ע משמשת בסוף הלשון ובבית הבליעה;

בומ”ף בין השפתיים ובראש הלשון;

גיכ”ק על שלישיתה של הלשון נכרתת;

דטלנ”ת בראש הלשון משמשת עם הקול;

זסצר”ש בין השניים ובלשון שכובה ושטוחה;

עשרים ושתים האותיות קבועות בגלגל ברל”א שערים וחוזר הגלגל פנים ואחור
וסימן לדבר אם בטובה אין למעלה מעונג ואם ברעה אין למטה מנגע.”
(ספר יצירה פרק שני מ”א) 

3,200.00 1,320.00

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email